< Net-Avisen.dk
Net-Avis 1 Net-Avis logo Net-Avis 8
Net-Avis 2 Initiativgruppen bag dette forsøg mener, at den århusianske venstrefløj mangler en avis.

Det lyder nok svagt bekendt, men citatet er fra foråret 1981, hvor der fortsat var en venstrefløj i Århus. Byen havde i nogle år haft den alternative avis Århus Folkeblad, men den var just gået nedenom og hjem.
Det var kontakten til og fra græsrødderne, det nye bladprojekt ville styrke. Bladets slogan var Byens bedste opslagstavle. Hvis man havde noget at fortælle, kunne man skrive det på en seddel og sende den til redaktionen, der så ville hænge notitsen op i bladet.
Den lille initiativgruppe på tre personer befandt sig et eller andet sted på venstrefløjen, men endnu mere blandt byen græsrødder. Fixpunkterne var Fronthuset, mande- og kvindebevægelser, helsekostforeninger og bogcaféer.
Den 1. maj dukkede Århus Net-Avis så op. Den indeholdt først og fremmest en udførlig mødekalender, men derudover artikler om løst og fast, skrevet af alle mulige mennesker.
Net-Avisen var ikke tilknyttet noget bestemt parti eller bevægelse og kun afhængig af økonomi og sparsomme kræfter.
Net-Avisen udkom omkring hver halve måned. Intet lå særlig fast, men bortset fra en naturlig pause omkring sommerferien udkom avisen stort set planmæssigt frem til næste forår.
To fra kernegruppen flyttede til Sjælland og et par numre efter var det slut. Bladarbejde er slidsomt og kræver en vis disciplin, som den resterende bladgruppe ikke orkede i længden.

Net-Avisen i 90'erne!

Her i 1997 mangler den århusianske venstrefløj fortsat en avis. Nogle ville nok sige, at Århus i det hele taget mangler en venstrefløj, men der sker faktisk en del i undergrunden.
Problemet er fortsat at formidle kontakten mellem græsrødderne - og det er på nogle måder blevet en hel del mere overskueligt.
Internettet kan overflødiggøre trykning og distribution, og det sparer tid og penge. Mange har dog fortsat ikke adgang til nettet, og der skal derfor findes effektive metoder til "nedsivning" af oplysningerne.
Og det drejer sig ikke kun om Århus. Med internettets nye muligheder for nemmere kontakt vil det være indlysende, at brede ideen ud til hele landet - og verden ;).
Alt dette kan løses. Foreløbig er det store spørgsmål:

Skal vi genoplive Net-Avisen - på internettet?

Kommentarer sendes til Tom@Paamand.dk
Net-Avis 9
Net-Avis 3 Net-Avis 10
Net-Avis 4 Net-Avis 11
Net-Avis 5 Net-Avis 12
Net-Avis 6 Net-Avis 13
Net-Avis 7 Net-Avis 14

Og hvorfor skal "Århus Stiftstidende Netavis" og andre have lov til at misbruge Net-Avisens gode navn?

 
Til Tom Vilmer Paamands hjemmesider
"Net-Avisen igen?" - 1997 - Tom@Paamand.dk