< Net-Avisen.dk
Forbyd rituel slagtning!
 
Elektrisk stol Fjernstyret krig
Massakre Omskæring

Net-Avisen: "Forbyd rituel slagtning!"
Opdateret november 2005 - WebHamster@net-avisen.dk: Tom Vilmer Paamand